Mentortimer

I en mentortime jobber vi 1:1 på telefon, Skype eller ved oppmøte hos meg. Timen varer 60 minutter. Etter timen får du refleksjonsoppgaver på mail som du jobber med på egenhånd.

Ved å trene opp evnen til å være oppmerksomt nærværende (her henter vi prinsipper fra bl.a. mindfulness), observere deg selv (hva foregår i meg nå?), skape bevissthet og klarhet om deg – hvem du er, hva og hvor du vil med livet ditt – kommer du til å oppleve livet på en annen måte enn før. Du vil leve mer ut i fra deg selv – ditt senter – oppleve indre ro og tilstedeværelse, og ikke kave så mye ‘der ute’ i verden med alle sine krav. Du kan leve livet på en måte som gir mening for deg. Dette vil igjen gi deg mange fordeler. Du vil oppleve mindre stress og smerte (både fysisk og psykisk), få mer energi og større indre ro og glede. Da vil du ha en positiv effekt på omgivelsene dine, og du vil kunne glede deg over, og være mer konsentrert og effektiv, i det du gjør, enten det er på skole, jobb eller hjemme.

Pris: 1149,- kr pr time.

Kjøper du en pakke på 5 timer får du en pris på 789,- kr. pr. time (altså totalt 3945,- kr for 5 klokketimer).

Ta kontakt – send en epost, så setter vi opp en time til deg. 

Hvem er egentlig jeg?

Når du begynner å tenke på denne måten – begynner å sette spørsmålstegn ved dine forutinntatte overbevisninger, automatiserte handlinger, reaksjoner og måte å oppleve verden på – vil det åpne for ny innsikt og nye perspektiver. Slik kan du få en klarere bevissthet om det livet du lever, hvordan du ønsker å leve, og hva du vil skape og bidra med her i verden.

Self-recognition mentoring

Self-recognition (Selvgjenkjennelses) mentoring tar utgangspunkt i den naturlige menneskelige utviklingsprosess vi alle er i. Den styrker oppmerksomheten din – innover i deg. Slik får du en økende bevissthet om hvem du er, dine talenter, din inspirasjon, din retning, samt en klarhet over ditt potensial – og hvordan du ser det meningsfylt å uttrykke det. Bevissthet gir indre ro, tilstedeværelse og trygghet. Du vil oppleve at du i mindre grad identifiserer deg med den ytre verden. Istedet vil du oppleve indre frihet og dyp glede.

Selvgjenkjennelse bringer deg til øyeblikket. Ett om gangen. Her og nå. Det vekker et potensial som er deg, og når du blir bevisst mer og mer av ditt potensial, hvem du er, og hva du kan oppnå – så kan du også friere uttrykke det. Å jobbe med bevisstgjøring vil gi deg klarhet både om deg selv og verden rundt deg. Du vil frigjøre mer potensial. Dette vil være av stor verdi – både i ditt private og profesjonelle liv.

I mentortimen tar vi alltid utgangspunkt i det du opplever som viktig for deg – akkurat nå. Du får hjelp til å se nye løsninger, håndtere situasjoner på en mer hensiktsmessig måte for deg, samt videreutvikle evner og talenter som er inspirerende for deg. Samtidig vil du åpne opp for en dypere innsikt i livet. Bevisstgjøring fører til klarhet og du blir mer nærværende. Din retning og eventuelle mål (indre og ytre) vil være spesifikke og tydelige for deg – og dermed enklere å oppnå.

Når du jobber med bevisstheten din, kommer du mer og mer i kontakt med det som virkelig betyr noe for deg – det som er meningsfylt og oppleves godt i ditt liv. Du kan begynne å skape og leve ditt BESTE liv. Den ytre verden oppfattes ikke lenger som et hinder, du kan bidra med din unike retning og skaperkraft, og du har gjenkjent nettopp det.