Mentoring

I en mentortime eller reading jobber vi 1:1 på Skype eller andre live-apper. Timen varer 60 minutter. Etter timen får du som oftest refleksjonsoppgaver som du jobber med på egenhånd.

We work online through Skype or other Interactive apps. It is very time-effective and convenient. One session lasts for 60 mins. You will normally be given follow-up exercices after the session.

Pris/Price: 1149,- NOK pr session.

Ta kontakt dersom du ønsker en/Contact me if you want a Prosperity Transformation pakke eller/or Relationship Transformation pakke. 

Jeg bruker ulike verktøy for å hjelpe deg mest mulig, alt fra vanlig coaching og rådgivning til meditasjonsteknikker og mindfulness. Men aller mest transformerende har arbeidet mitt vist seg å bli etter at jeg introduserte Akashic Records Readings til mine kunder. I en slik reading, der jeg også bruker andre deler av mitt arbeide, går vi dypt inn i den ubevisste delen av deg. Der kan jeg få tak i informasjon som er viktig for deg på det ‘stedet’ du er når vi møtes, men som du enten har glemt, ikke får helt tak på (det er tåkete) eller helst ikke vil forholde deg til…. 😉 Derfor er en slik reading veldig kraftfull og effektiv, men også litt krevende for det er ingen steder å ‘gjemme’ seg, men vil du ha endring er det det som må til. Jeg vet at dette kan være sårt og vanskelig, og derfor er jeg veldig opptatt av skape et trygt rom for deg, slik at du kan tørre å møte deg selv med både forståelse, kjærlighet, humor og realisme. Jeg kan jobbe med både din personlige informasjon og firmaet ditt. Dette er derfor helt unikt for deg som driver din egen business. Vi kan gå inn og se på hva som blokkerer både for deg personlig og for firmaet ditt. Som oftest handler dette om forholdet til penger og/eller forholdet til andre mennesker, spesielt kjærlighets-relasjoner. Derfor har jeg laget to egne transformasjonspakker for akkurat disse to temaene. Disse pakkeforløpene går over 3 måneder med ukentlige møter eller oppgaver/øvelser.

I use different kinds of tools and tecniques to help you as much as possible. For instance coaching and counseling, meditation and mindfulness tecniques, but I have seen my work become even more transformational after I introdused Akashic Records readings and energy work. I can read both your personal records and the records of your business. This is so powerful if you feel blocked in your life and/or business; not knowing the way ahead or not knowing how to do what you want to do. It can be hard sometimes to confront these vulnerable inner spaces, and I am really dedicated to making our session a safe and sacred space for you, so you can relax and trust in the process. It’s a common theme that these blocks are linked to money or relationships mainly romantic ones. That is why I have created two packages where we focus only on one of these issues.; The Abundance Transformation package and The Relationship Transformation package. These packages will run for 3 months with weekly sessions or exercises.

 Kundene sier

‘Readingen var litt utfordrende ettersom det var noe helt nytt for meg, men det var så verd det. Jeg fikk informasjon som gikk rett hjem, og bokstavelig talt fikk meg til å føle meg ‘blåst av banen’. Det var veldig kraftfullt og spesielt.’

‘Dette gir deg tilgang på innsikt og informasjon du ikke nødvendigvis klarer å få tilgang til på egen hånd’.

‘Anbefaler readingen på det varmeste. Den kjentes så sann, full av ubetinget kjærlighet og med et intenst ønske om hjelpe. Rommet var helt trygt, det var lett å slappe av og gi slipp’. Helle Holmen

‘Jeg sier bare: Prøv det – Gjør det!’ Karin Solbakken

The customers say

‘The reading was a bit challenging as it was something new to me, but it was so worth it. I got messages that really hit home and blew me away. It was very spescial and powerful’.

‘This gives you insights and information that you are not necessarily able to access on your own’.

‘I warmly recommend the reading. It felt so true, full of unconditional love and a heartfelt wish to help. The space was completely safe, it was easy to relax and let go’. Helle Holmen

‘I want to say: Just do it!’ Karin Solbakken