Mindfulness kurs

– Introduksjon 4 uker

Dette kurset er et introduksjonskurs til deg som har lyst til å begynne å meditere og som ønsker å få en grunnleggende forståelse for mindfulness prinsippene. Kurset holdes 1:1 – altså bare deg og meg.

I kurset lærer du enkle og effektfulle meditasjoner som du kan bruke når som helst gjennom dagen. Du får en lydfil av meg hver uke med de meditasjonene du skal bruke den aktuelle uka. Vi møtes på Skype 1 gang per uke, på et tidspunkt som passer for deg, der vi går gjennom ukas tema og den meditasjonen du skal bruke kommende uke, i tillegg til en oppsummering av uka som har vært og dine erfaringer.

Jeg vet at det er utfordrende for mange å begynne å sette av tid til å meditere i en travel hverdag. Derfor har jeg tilpasset dette kurset, slik at det skal være overkommelig for deg som har lyst til å starte. Ingen er tjent med at det blir for overveldende for deg, slik at du ikke gjør øvelsene. Litt er alltid bedre enn ingenting!

Pris: 1870,- kr

 

– Avansert 8 uker

Dette kurset er for deg som ønsker å gå i dybden på mindfulnesstrening. Kurset er dobbelt så langvarig som introduksjonskurset, og meditasjonene vi går gjennom er lengre og flere. I tillegg går vi grundigere inn på de ulike uketemaene, i forhold til det vi gjør i introduksjonskurset på 4 uker.

På dette kurset får du tilgang til en medlemsside der alle meditasjonene du skal bruke ligger klare for deg, uke for uke. I tillegg møtes vi på Skype 1 gang pr uke, ca.1,5-2 timer. Der går vi gjennom ukas meditasjoner og tema, i tillegg til at vi snakker om dine erfaringer fra uka som har vært. Dette kurset gis både 1:1 og i gruppe.

Kurset vil gi deg en dypere forståelse for hvordan du fungerer som menneske, og være et verktøy til å skape en hverdag du vil trives med resten av livet.

Pris: 4750,- kr (inkludert bonusgang).

Mer om mindfulness trening

”Ved å trene på å være tilstede, vil du over tid kvitte deg med uhensiktsmessige måter å tenke og reagere på. Da frigjør du energi til det du egentlig ønsker å være og gjøre”.

Å trene mindfulness eller oppmerksomt nærvær, kan sammenlignes med å trene opp en muskel. Du trener mentalt, kontra fysisk. Du trener opp evnen til å være nærværende med hele ditt sanseapparat, slik at du får en fyldigere og mer levende opplevelse av livet, av selve det å være i live, her og nå. Når vi er barn gjør vi dette helt naturlig, men når vi blir voksne er denne evnen ofte kommet på avstand, vi har glemt det. Imidlertid kan vi ofte huske de intense minnene fra barndommen fortsatt, lange somre som aldri tok slutt, isen som smakte så deilig, følelsen i kroppen når vi hoppet og klatret i trærne, verden som et magisk sted. Ved å trene på å være tilstede kan vi komme nærmere denne opplevelsen av livet og tilværelsen igjen.

Oversikt – 8 ukers kurs

I hver kursuke fokuserer vi på et konkret tema:

– I uke 1 er det autopiloten. Vi undersøker hvor raskt vi faktisk går på autopilot, og kanskje i mye større grad enn vi selv trodde. Eks. Lete etter telefonen mens du snakker i den.
– I uke 2 ser vi nærmere på dette med å håndtere vanskeligheter og hindringer, og hvordan tanker, kropp og følelser påvirker hverandre. Eks. Bli kvalm når du gruer deg til noe.
– I uke 3 om pust og kropp, fokuserer vi på å komme tilbake til fokuspunktet (r) pust og kropp, og bruke pusten som anker. Dvs. holde fokus selv om du for eksempel er i bevegelse.
– I uke 4 går vi enda dypere inn i det å være tilstede her og nå. Hensikten er å legge merke til at vi vender oss bort fra ting. En vanlig distraksjon er for eksempel å bli veldig aktiv; vi føler at det hjelper å ”gjøre” noe hvis vi opplever ting vi synes er vanskelig.
– I uke 5 undersøker vi muligheten for å bevisst akseptere dvs. forholde oss til en situasjon eller tilstand slik den er, selvom vi kanskje skulle ønsket at ting var annerledes. Hensikten med uken er å øve seg opp i å gå aktivt og bevisst i møte med øyeblikket, uansett hva som ligger i det. Å ikke tolke ting. Ikke gå i hodet og analysere, men bare møte det som er slik det faktisk er.
– I uke 6 ser vi nærmere på tankene våre. Kan det være slik at de ikke nødvendigvis er sanne, at de ikke er fakta? Hensikten med uken er å få et større rom mellom oss, den vi opplever at vi er, og tankene våre. Vi trenger ikke å bli helt oppslukt av bildene i hodet vårt.
– I uke 7 om hvordan ta vare på seg selv, går vi inn og ser på hva vi kan gjøre for oss selv gjennom bevisste valg i forhold til hva som gir og tar energi, og hvordan vi møter det vi opplever som vanskelig i livet. Vi tar en gjennomgang av hva som vil være bra for meg nå.
– I uke 8 staker vi ut kursen for veien videre, og vi gjennomgår kurset og de erfaringene som du har hatt. Slik at du kan bestemme deg for hvordan du vil bruke det du har lært videre i livet ditt.

I kurset går vi gjennom tre hovedtyper meditasjoner:

kroppscanning/BodyScan – der vi går gjennom kroppen del for del, og bruker den som fokuspunkt
sittende meditasjon – der vi observerer tanker, følelser, kropp og pust
bevegelse (tøy og bøy, gange og enkel hatha yoga)

I tillegg utforsker vi mer uformelle meditasjoner, som å pusse tenner med nærvær, spise et måltid, støvsuge osv.

 

«Whereever You Go – There You Are!» Dr. Jon Kabat-Zinn

 

Konseptet Mindfulness stammer opprinnelig fra Buddhismen. I sin vestlige form har det ingen religiøs tilknytning. Mindfulness som konsept er hentet inn, og tilpasset vestlige forhold. En av de viktigste personene i dette arbeidet er legen og forskeren Jon Kabat-Zinn ved Universitetet i Massachusetts (medisinsk senter). Han utviklet et 8 ukers treningskurs basert på forskning, kalt MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction. Kursopplegget jeg følger, er hovedsakelig dette kurset, men jeg henter også inn elementer fra kurset Mark Williams professor i klinisk psykologi ved universitetet i Oxford utviklet, på grunnlag av Jon Kabat-Zinns kurs (kalt MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy).