Slide Image 1

Er du god nok? // Are you good enough?

Hvordan ville det føltes hvis du opplevde at du var god nok? Hvordan ville livet ditt vært da? Hvilke mennesker ville vært der? Hva ville du vært opptatt av? Hvilke aktiviteter, jobb, opplevelser ville du vært med på? Vet du at du kan gjøre noe med det hvis du har en følelse av å ikke være god nok? Vi kan jobbe sammen, med å løsne det som sitter hos deg og gir deg denne blokkerende følelsen, slik at du kan folde deg ut og leve livet ditt akkurat slik som det føles rett for deg! /// How would it feel to be good enough? How would your life be? What people would be there? What would you be doing? Which activities, work, experiences would you be a part of? Do you know that it is possible to change the feeling of not being good enough? We can work together loosening up and unblocking what is in the way for you to feel good about yourself. This will give you the freedom to unfold and live life on your own terms!

Minimeditasjon // Minimeditation

Har du lagt merke til pusten din hittil i dag? Akkurat nå - mens du leser dette - kan du fokusere på pusten din. Kjenn at du drar pusten inn gjennom nesen - ned i magen, oppover og inn i lungene - og ut gjennom nesen eller munnen igjen. Fall inn i denne rytmen - din egen pusterytme. Legg merke til hvordan kroppen din gjør dette helt av seg selv. Magen beveger seg innover - og utover. Bare sitt og følg pusten din slik, så lenge du føler for det. Når du er klar, kan du reflektere litt for deg selv: Hvordan føltes det egentlig å gjøre dette? Hvordan opplever jeg meg selv nå etterpå, i forhold til istad, før jeg gjorde dette? Kanskje jeg kan ta noen slike avbrekk flere ganger om dagen? /// Have you noticed your breathing today? Right now - reading this - focus on your breath. Feel the breath enter in through your nose - down to the stomach and up again - into the lungs and out through your nose or mouth. Follow your rythm for a little while - in and out. Your own unique rythm. Notice how your body knows exactly how to do this without your interference. Sit as long as you want and when you are ready, ask yourself "how did it feel to do this?" "How do I feel myself now, compared to when I started?" Maybe you can do this more often?

Hva vil du? // What do you want?

Er livet ditt slik du alltid har ønsket deg? Eller er det noe som mangler eller kunne vært annerledes? Har du lyst til å gjøre noe med det - men vet ikke helt hvor du skal eller hva du skal ta tak i? Alt starter med at du vet HVA som er aller viktigst for deg der du er akkurat nå - og at du handler på det. Så kjenn etter - innover i deg; hva sier den indre stemmen? Den du kanskje må anstrenge deg litt for å høre. Hva drømmer den om? Hvordan vil den at livet ditt skal være? Hvordan vil den at du skal føle deg? Hvordan vil den at du skal ha det - og hva tror du at du trenger å gjøre for å oppnå det? Jeg er her og vil gjerne hjelpe deg på reisen! /// Is your life right now the way you always dreamed it would be? Do you live your Souls mission and Lifepurpose, or do you feel unfulfilled and misaligned with who you truly are? Do you want your life to be different, do you want things to change, but for some odd reason it doesn't seem possible? Everything you try or do finally leads back to the same situation? The most important thing is that you have a clear intention, that you know exactly where you are going and why. When this is crystal clear to you and in alignment with your true essens, it will be a lot easier to address the necessary changes and stick to what needs to be done, even if it feels challenging or even impossible. I am here to help you on your journey!

Kontakt // Contact

Har du spørsmål? Send meg en mail så snakkes vi! Adressen er: idasofie.mentoring@gmail.com /// Do you have any questions? Send me an email and I will be happy to help! My email adress is: idasofie.mentoring@gmail.com

"Hennes naturlige trygghet og medfølelse skapte et rom hvor jeg kunne utforske mine mest sensitive og utfordrende sider. I stillhet inspirerte hun til bevisst tilstedeværelse, rolig og lyttende hjalp hun meg å observere hvilke erfaringer som holder meg tilbake, og samtidig observere hvilken kraft jeg har til å skape endringer. Ikke minst har det vært mye latter underveis!" /// "Her natural sense of compassion and soundness, created a room for me to explore the most sensitive og challenging sides of my being. In silence she inspired me to be conciously mindful and present, observing how my past experiences was blocking me and holding me back from what I wanted now, and she showed me the power I have to create change. And last, but not least, we have had so much fun during this journey."