Home » Mentoring

Mentoring

I en mentortime eller reading jobber vi 1:1 på Skype eller andre live-apper. Etter timen får du som oftest refleksjonsoppgaver som du jobber med på egenhånd.

Ta kontakt for pristilbud. Jeg selger kun pakkeforløp på flere timer, ettersom det er din transformasjon vi er ute etter, og dette er en prosess som vil gå over tid. Jeg gjør også en forhåndssamtale, for å se om jeg er den rette til å hjelpe deg.

Jeg bruker ulike verktøy for å hjelpe deg mest mulig, alt fra vanlig coaching og rådgivning til meditasjonsteknikker og mindfulness. Men aller mest transformerende har arbeidet mitt vist seg å bli etter at jeg introduserte Akashic Records Readings til mine kunder. I en slik reading, der jeg også bruker andre deler av mitt arbeide, går vi dypt inn i den ubevisste delen av deg. Der kan jeg få tak i informasjon som er viktig for deg på det ‘stedet’ du er når vi møtes, men som du enten har glemt, ikke får helt tak på (det er tåkete) eller helst ikke vil forholde deg til…. 😉 Derfor er en slik reading veldig kraftfull og effektiv, men også litt krevende for det er ingen steder å ‘gjemme’ seg, men vil du ha endring er det det som må til. Jeg vet at dette kan være sårt og vanskelig, og derfor er jeg veldig opptatt av skape et trygt rom for deg, slik at du kan tørre å møte deg selv med både forståelse, kjærlighet, humor og realisme. Jeg kan jobbe med både din personlige informasjon og firmaet ditt. Dette er derfor helt unikt for deg som driver din egen business. Vi kan gå inn og se på hva som blokkerer både for deg personlig og for firmaet ditt. Som oftest handler dette om forholdet til penger og/eller forholdet til andre mennesker, spesielt kjærlighets-relasjoner. 

I use different kinds of tools and tecniques to help you as much as possible. For instance coaching and counseling, meditation and mindfulness tecniques, but I have seen my work become even more transformational after I introdused Akashic Records readings and energy work. I can read both your personal records and the records of your business. This is so powerful if you feel blocked in your life and/or business; not knowing the way ahead or not knowing how to do what you want to do. It can be hard sometimes to confront these vulnerable inner spaces, and I am really dedicated to making our session a safe and sacred space for you, so you can relax and trust in the process. It’s a common theme that these blocks are linked to money or relationships mainly romantic ones. 

 Kundene sier

‘Jeg vil anbefale Ida og denne type arbeid på det varmeste. Å lese energier er det mange som kan, men å komme så dypt og så til de grader til kjernen er det ikke mange som kan. Jeg vil si at dette  er en overraskende konkret og effektiv metode for å få tak i helt essensielle problemstillinger på, og det at det også fokuserer på enkeltpersonforetak og utfordringer der er utrolig spennende. Ida er i tillegg en varm og raus person som gjør at du føler deg ivaretatt, noe som er ekstremt viktig.’ Cecilie, Oslo

‘Tusen takk for denne kraftfulle og fine opplevelsen. Ida er kjempedyktig på det hun gjør, og jeg følte meg både trygg og ivaretatt i prosessen. Fikk tak i helt konkrete ting som jeg kan bruke videre. Kan virkelig anbefale henne til alle som liker selvutvikling, og som synes det er spennende å gå i dybden.’ Helene Leikvoll Johansen, Bergen 

‘Konsultasjonen var fantastisk og dyptgående. Den avslørte ting, og lag etter lag ble sett og gitt slipp på. Jeg er takknemlig for denne opplysende opplevelsen. Hvis du prøver dette vil du bli overrasket, det er livsendrende.’ Heather Valentine, Deerfield Beach Florida, USA

‘Dette var den beste gaven jeg kunne gitt meg selv. Det var en flott opplevelse, alt sammen. Jeg visste ikke om den indre konflikten jeg hadde, slik jeg gjør nå. Du må bare gjøre dette!’ Andrea Sollie, Oslo

‘Dette var en spennende, positiv opplevelse hvor du blir bedre kjent med deg selv og får tatt opp det som setter en liten brems i livet. Du får også verktøy som hjelper deg til å fortsette i riktig retning.’ Anette Mathiesen, Drammen

‘Denne konsultasjonen var en flott opplevelse. Prøv dette når du trenger hjelp. Jeg har allerede anbefalt Ida til en venn. Det var første gang jeg prøvde en reading, og jeg føler meg veldig heldig’. Veslemøy Thørud, Sætre

‘Dette var litt utfordrende ettersom det var noe helt nytt for meg, men det var absolutt verd det. Jeg fikk informasjon som gikk ‘rett hjem’. Det var veldig kraftfullt og spesielt.’ Toril, Oslo

‘Anbefaler dette på det varmeste. Det kjentes så sant, fullt av ubetinget kjærlighet og med et intenst ønske om hjelpe. Rommet var helt trygt, det var lett å slappe av og gi slipp’. Helle Holmen, Lier

The customers say

‘The Consultation was amazing and profound, it revealed things and layers upon layers was healed. I am grateful to have had such an illumitating experience.  If you try this you will be amazed, it is lifechanging. Heather Valentine, Deerfield Beach Florida, USA

Thank you very much for this powerful and nice experience. Ida is very good at what she does, and I felt safe and embraced in the process. I got the grips on some essencial things that I can use in the future. I can really recommend her to anyone who likes Self-development and who finds it exciting to go in deep.’ Helene Leikvoll Johansen, Bergen

‘This was the best gift I could give to myself. It was a great experience, the whole session was. I did not know about the inner conflict I had before. You have to do this!’ Andrea Sollie, Oslo

‘This was an exciting, positive experience where you get to know yourself more, and can look at the things that put a little brake on in your life. You get tools to help you continue in the right direction.’ Anette Mathiesen, Drammen

‘This consultation was a wonderful experience. Try this when you need help. I have already recommended Ida to a friend. It was my first time having a reading, and I feel blessed and gifted’. Veslemøy Thørud, Sætre, www.hurumyoga.no

‘The reading was a bit challenging as it was something new to me, but it was absolutely worth it. I got messages that really ‘hit home’. It was very special and powerful’. Toril, Oslo

‘I warmly recommend this work. It felt so true, full of unconditional love and a heartfelt wish to help. The space was completely safe, it was easy to relax and let go’. Helle Holmen, Lier

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *