Home » Referanser/Testimonials

Referanser/Testimonials

Kundene sier /// The Customers say:

«Det jeg synes er så unikt med Ida Sofie er hennes genuine væremåte og tilstedeværelse. Hun har en egen evne til å vekke tillit og hun benytter ulike verktøy og metoder på en troverdig måte, som har gitt meg ny innsikt på flere nivåer. Anbefaler henne på det varmeste. /// « What is so unique with Ida Sofie, in my opinion, is her special presence and genuine style of being. She has her own way of awakening trust in her and she uses different tools and tecniques in a very credible way, this has given me new insights on several layers. I recommend her warmly.» Alfhild Tveråmo

«For meg har Ida lenge vært en uvurderlig lojal og klok følgesvenn og rådgiver, gjennom mange av livets utfordringer. En dag jeg fikk beskjed om at noe alvorlig hadde skjedd med et nært familiemedlem, ville jeg først avlyse timen vi hadde avtalt samme dag. Jeg var i sjokk og krise, ute av stand til å tenke klart, og følte at det ikke var noen vits i å prate med noen, i den tilstanden jeg var i. Når jeg likevel bestemte meg for å ta timen, viste hun at krisehåndtering også er en av hennes styrker. Hennes ro og klarhet i situasjonen, samt praktiske og systematiske tilnærming til det jeg hadde foran meg, hjalp meg til å finne en ro, få nok oversikt, og ta tak. Fra å være på siden av meg selv og kjenne på håpløshet, ble jeg faktisk i stand til å håndtere saken, både emosjonelt og praktisk. Hennes råd var uvurderlige for å finne ut av hva som var viktig å ta tak i, hvilke instanser jeg kunne kontakte for hjelp, og hvordan jeg kunne argumentere og vise til de rette paragrafene i loven. Jeg kan med trygghet si at hun aldri svikter, og at hun alltid gir meg et løft, uansett hva det gjelder. Dette i kombinasjon med hennes evne til å alltid være tilstede for meg sjelslig, og alltid hjelpe meg til å komme i kontakt med dypere lag i meg selv, gjør at jeg veldig sterkt kan anbefale hennes tjenester.» Kvinne, Oslo

«Ida er min livredder! Jeg kontaktet henne fordi jeg i over halve livet mitt har slitt med sosial angst og lave tanker om meg selv. Det har vært ganske ødeleggende for meg i mange situasjoner, men nå kjenner jeg at det har skjedd positive ting med både selvtilliten og angsten. Det som er med Ida, er at hun møter deg med respekt og omsorg og man føler seg sett og forstått. Metoden hun bruker er svært virkningsfull og hun går i dybden og finner årsaken til at man sliter med det man gjør. Hun jobber på et energetisk og sjelelig plan, noe som traff meg veldig. Det er ingen tvil om at det har foregått en helning av gamle sår, og at hun har hjulpet meg med å gjenvinne balansen i kropp, sinn og sjel. Jeg har fått virkningsfulle verktøy med meg i bagasjen min, som jeg bruker når jeg kjenner det trengs. Som sagt, hun har vært en livredder for meg. Jeg er så takknemlig for at jeg har henne i livet mitt og jeg anbefaler henne på det varmeste.» Karianne, 50 år

«Jeg kan absolutt anbefale en konsultasjon med Ida til alle som ønsker å jobbe med seg selv, og gå i dybden på hvem en selv er. Jeg opplever at Ida er akkurat den type menneske man ønsker å møte i en slik prosess, hun er kjempedyktig.» /// I can definitely recommend a consultation with Ida to anyone who wants to work on themselves, and go to the depths of who they are as a person. It is my experience that Ida is exactly the kind of person you would like to meet in such a process, she is really skilful and proficient». Helene Leikvoll Johansen

«Eg har jobba med meg sjøl tidligare, so endel av stoffet i mindfulnesskurset var kjente ting – men dette var faktisk verktøy som passa meg bedre, følte eg. Eg likte måten det var bygd opp på, der eg måtte jobbe hardt og ta tøffe tak til å begynne med, for so å bygge meg opp igjen og bli heil og sterk. Ida var kjempeflink og tok ting på strak arm på sin ydmyke, lune og respektfulle måte – sjøl om eg kanskje sluntra litt unna innimellom.. 😉 Kan anbefalast på det varmaste». /// «I have done a lot of inner work previously, so a portion of the material in the mindfulnesscourse was already known to me – but these tools actually fitted better for me, I felt. I liked the way it was structured. I had to work hard and take some tough steps in the beginning, and then I could start building myself up again, to feel strong and whole. Ida was so good at this work, very straight forward but at the same time warm and respectful – even if I maybe didn’t finish all my lessons… 😉 Warmly recommended»  Elin Vereide

«Ida Sofie er en meget tillitvekkende og herlig person. Jeg er alltid glad og full av spirit når jeg går fra henne. Hun er strukturert, varm, blid og meget engasjert og dedikert til meg og oppgaven. Dette kan hun, føler jeg». /// «Ida Sofie is a very trustworthy and lovely person. I am always happy and full of spirit when I have been with her. She is structured, warm, sweet and very engaged  and dedicated to me and to the task. This is something that she knows well, I feel.» Anita Diana Lunde

”Jeg har hatt stor glede av Idas innsiktsfulle veiledning. Hun hjalp meg å sette frykten til side og styrke klarheten jeg trengte for å begynne å skape et liv hvor jeg kan stå i min kraft. Hennes naturlige trygghet og medfølelse skapte et rom hvor jeg kunne utforske mine mest sensitive og utfordrende sider. I stillhet inspirerte hun til bevisst tilstedeværelse, og rolig og lyttende hjalp hun meg å observere hvilke erfaringer som holder meg tilbake, og samtidig oppdage hvilken kraft jeg har til å skape endringer. Ikke minst har det vært mye latter underveis!” /// Her natural sense of compassion and soundness, created a room for me to explore the most sensitive and challenging parts of my being. In silence she inspired me to be conciously mindful and present, observing how my past experiences was blocking me and holding me back from what I wanted now, and she showed me the power I have to create change. And last, but not least, we have had a lot of  fun during this journey». Bettina Moum
 
 «Jeg har blitt tryggere i meg selv. Jeg kunne ikke fått en bedre samtalepartner og hjelper på veien mot å bli bedre kjent med hva som rører seg inni meg, og hvordan jeg kan leve mer i harmoni med det. Ida klarte å få meg til å finne fram til ressurser jeg ikke var bevisst på at jeg hadde. Hennes jordnære og dønn ærlige vesen gjorde at jeg kjente meg trygg hele tiden». /// « I have become more secure in myself. I could not have had a better interlocutor and helper on my path to know myself better, and how to live more in harmony with what I find. Ida managed to help me find inner resources I was not concious about.  Her down-to-earth apperance and super honest way of being made me feel safe all the time». Kvinne/Woman, 41 år, Oslo 

 

«Working with you helped me resolve my situation gently and very professional and for the highest good of all involved. I am very grateful for your generous, warm and very professionl help that brought the solution and peace into the contract, which was not satisfying for me. I was not able to resolve this by myself and delaying things were not good for my health and my business. After we had a conversation on how to resolve my problem and after you gave me very professional legal advice with a very feminine and gentle approach, I was strong in myself and well prepared to explain all my feelings, arguments and everything causing me stress and unfulfillment with the situation I was involved in. I got back a very positive feedback full of understanding and my situation resolved quickly, easily and with higher understanding of everyone involved. You gave me the power and equipped me with the knowledge I needed at that time, and I was finally able to communicate and resolve my problem without fear or struggle. Thank you Ida for all your help, without you I would still be suffering and be in a situation that was not prosperous and healthy for me.» Gaia Py, Slovenia

 


Sagt om Ida Sofie /// Said about Ida Sofie

 • Faglig dyktig både som jurist og som mentor/coach /// Very professional both as a Lawyer and as a Mentor/Coach.
 • Seriøs og tillitvekkende, strukturert og analytisk /// She is serious and trustworthy, structured and analytical.
 • Ansvarsbevisst, grundig og løsningsorientert /// She is responsible, thorough and solution oriented.
 • Oser av kjærlighet, alltid smilende og blid, entusiastisk og engasjert /// Love is all around her, she is always smiling and sweet, enthusiastic and engaged. 
 • Veldig beroligende å være sammen med, det er lett å åpne seg for henne, og jeg føler trygghet og tillit til henne /// She is very calming to be with, it is easy to open up for her, and I feel safety and trust in her. 
 • Har livserfaring på godt og vondt, og er nysgjerrig selv på å stille spørsmål og ‘prøve nye veier’. Det gir troverdighet i rollen synes jeg. /// She has lifeexperiences on her own, both good and bad, and she is curious in asking questions herself and ‘trying out new ways’. That gives her credibility in her role I think.
 • Kreativ og humoristisk, utfordrer andre til å løfte seg et hakk opp og gå et skritt videre /// She is creative and humorous, challenging others to lift themselves up and take the next step.
 • Skaper gode relasjoner mellom ulike typer mennesker /// She creates good relations between different kinds of people.
 • Har en særegen konsentrasjon, slik at kommunikasjon med henne oppleves som et hav som aldri går tomt, og jeg føler meg sett og respektert /// She has a very special kind of concentration, so that communication with her is experienced as an ocean that is never emptied, and I feel respected and seen.
 • Modig og tør å gå sin egen vei og si sin mening, uansett om det er «behagelig» eller ikke /// She is brave and has the courage to walk her Path and say what is true for her, even though it might not be ‘comfortable’.
 • Lytter med hjertet, virkelig lytter til det som blir sagt og jeg opplever at hun er oppriktig interessert i meg /// She listens with her heart, really listens to what is being said and I feel she is sincerely interested in me.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *